BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 03 Ocak 2025

BİLDİRİLERİN GÖNDERİLMESİ
 • Bildiri özetleri 300 (üç yüz) sözcüğü geçmemeli ve Microsoft Word programıyla Türkçe veya İngilizce hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özetlerinde toplam 2 adet şekil, tablo veya resim yer alabilir.
 • Bildiri özetinin başında başlıktan sonra, yazarların unvanları, ad ve soyadları, bağlı oldukları kuruma ait bilgiler ve e-posta adresini içeren bir bölüm yer almalıdır.
 • Bildiri özetleri “Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç” bölümlerini içermelidir. Olgu sunumlarında “Giriş, Olgu, Tartışma” başlıkları kullanılmalıdır.
 • Bildiri özetlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
 • Bildiri özetinin sonunda çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler (en fazla 5) yer almalıdır.
 • Gönderilen bildirinin:
  • Daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olduğu;
  • Nasıl sunulmak istendiği (poster veya sözel) metnin en altında bildirilmelidir.
BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, “Bildiri Değerlendirme Kurulun”ca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak mail ile gönderilecektir. Sunum yapacak katılımcının kongre kaydını en geç 03 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Kabul edilen ve sunulan bildiriler online olarak "Kongre Bildiri Kitabı"nda yayınlanacaktır

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI
 • Posterler 70 x 90 cm boyutlarında ve en az 1 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Okunması kolay bir yazı karakteri (örneğin Times New Roman, Arial ve Courier) kullanılmalıdır.
 • Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri 26-40 punto, diğer bölümler ise en az 16-18 punto kullanılarak hazırlanmalıdır.
 • Posterler organizasyon komitesi tarafından belirlenecek salonlarda numaralandırılmış panolara asılacaktır.
 • Poster yapıştırma konusunda organizasyon komitesi görevlisi poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 • Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve bilgi vereceklerdir.